• Bunditpatanasilpa institute

  Bunditpatanasilpa institute

  หนังสือเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นาฏศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์

 • BPI Conference 2019

  BPI Conference 2019

 • The 3rd Bunditpatanasilpa Academic Article National Conference & The 2nd International Conference on Research in Culture and Education & The Asia Pacific Society for Ethnomusicology Annual Conference 2019 (APSE) “Music and Culture Through Sustainable Su

  The 3rd Bunditpatanasilpa Academic Article National Conference & The 2nd International Conference on Research in Culture and Education & The Asia Pacific Society for Ethnomusicology Annual Conference 2019 (APSE) “Music and Culture Through Sustainable Su

  การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ด้านมานุษยดนตรีวิทยา เอเซียแปซิฟิก เรื่อง “ดนตรีและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ” The 3rd Bunditpatanasilpa Academic Article National Conference & The 2nd International Conference on Research in Culture and Education & The Asia Pacific Society for Ethnomusicology Annual Conference 2019 (APSE) “Music and Culture Through Sustainable Success for Humanity” ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 • กิจกรรมสอนวิชาชีพ การเพนท์เสื้อให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

  กิจกรรมสอนวิชาชีพ การเพนท์เสื้อให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ

  วันที่ 17-18 กันยายน 2561 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นำโดยนางวณิชยา นวลอนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางโสภิต เดชนะ นายสุวดล เกษศิริ และนายสุกิจ ชูศรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรสอนวิชาชีพ การเพนท์เสื้อให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำอำเภอปากพนัง จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง หรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หลังได้รับการปล่อยตัวได้

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเ

  ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การขึ้นบัญช

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำ

ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธี

ประกาศคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เ

#

วิดีโอ

Play />
18 พ.ย. 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูทั้งหมด

เว็บลิงค์