เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลดอัพเดท
แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปราชการดาวน์โหลด13 ธ.ค. 2559
โครงการสำรวจห้องสมุดในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559ดาวน์โหลด22 พ.ย. 2559
ระเบียบวาระการประชุมการพัฒนาห้องสมุดในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผ่าน VDO Conference ครั้งที่ 1/2559ดาวน์โหลด22 พ.ย. 2559
แบบฟอร์มขอใช้รถดาวน์โหลด10 พ.ย. 2559
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมดาวน์โหลด4 พ.ย. 2559
ใบเบิก-จ่ายวัสดุดาวน์โหลด4 พ.ย. 2559
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ITA) ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด19 ก.ย. 2559
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ(กฎหมาย ระเบียบ คำพิพากษา) ชุดที่ 2 ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559ดาวน์โหลด19 ก.ย. 2559
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ(กฎหมาย ระเบียบ คำพิพากษา) ชุดที่ 1 ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559ดาวน์โหลด19 ก.ย. 2559
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ(วินัยข้าราชการและความรับผิดชอบทางละเมิด) ในวันที่ 8-9 กันยายน 2559ดาวน์โหลด19 ก.ย. 2559
เอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี ในวันที่ 2-3 กันยายน 2559ดาวน์โหลด19 ก.ย. 2559
เอกสารประกอบการบรรยายการเขียนหนังสือราชการ18สิงหาคม ผอ สุภัทรดาวน์โหลด18 ส.ค. 2559
เอกสารนำเสนอการบรรยายเรื่องการเขียนหนังสือราชการโดย-ผอ-สุภัทร18สิงหาดาวน์โหลด18 ส.ค. 2559
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ-ผอ-สุภัทรดาวน์โหลด18 ส.ค. 2559
เอกสารกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ-ผอ.สุภัทร pdfดาวน์โหลด18 ส.ค. 2559
คู่มือการติดตั้งฟ้อนสำหรับวินโดว์ 7,8,10ดาวน์โหลด17 ส.ค. 2559
ฟ้อนมาตรฐานราชการไทย (ตามมติ ครม.)ดาวน์โหลด17 ส.ค. 2559
คู่มือการติดตั้งฟ้อนสำหรับวินโดว์ XPดาวน์โหลด17 ส.ค. 2559
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ เล่มที่ 7 เสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการดาวน์โหลด17 ส.ค. 2559
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ เล่มที่ 6 การเขียนคำกล่าวในพิธีดาวน์โหลด17 ส.ค. 2559
SiteMap
 
 
 
 
new era hats