สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
E-mail: bpi@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์หลัก (วังหน้า) 02-224-4704 ,02-224-1408,02-225-2105
                                                 
Fax. 02-224-1359

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  สำนักงานอธิการบดี 
199/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 E-mail: bpi@hotmail.co.th

เบอร์โทรศัพท์หลัก (ศาลายา) 02-4822176-78  Fax.02-482-2170SiteMap
 
 
 
 
new era hats