รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ... 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560... 
 
เอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (แบบฟอร์มขอเทียบโอนของนักศ... 
 
ใบสมัครบัตรกรุงไทยเอทีเอ็ม-สถาบัน/องค์กร และ/หรือ บัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิต-สถาบัน/อ... 
 
ประกาศรายชื่อนักแสดง(สมทบ) การแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง มโนราห์ เนื่องในพระราชพิธีถวา... 
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ... 
 
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับร... 
 
ติดต่อขอรับภาพถ่ายการประทานรางวัล การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที... 
 
อ่านต่อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อโยงด้านศิล...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีต...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดจ้างทำปกพระราชทานปริญญาบัตร โดยวิธีตกลงราคา...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมบำรุงอาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ , อาคาร...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ...  
 
อ่านต่อข่าวจัดซื๊อจัดจ้าง/สมัครงาน
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการว... 
 
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม... 
 
การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชา... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ... 
 
ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์... 
 
ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย... 
 
อ่านต่อข่าวกิจกรรม/ประชุมสัมนา

SiteMap
 
 
 
 
new era hats