ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป... 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการนำรายชื่อผู้ไ... 
 
มูลนิธิศาลายาเฉลิมกรุง ใบกรอกผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้ารับทุน กองท... 
 
ประกาศ การคัดเลือกนักแสดง การแสดงบัลเล่ต์ เรื่อง มโนราห์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพ... 
 
จัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางรายบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 256... 
 
คณะศิลปวิจิตร รับสมัครผู้สนใจ อบรมการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2560... 
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับโอนเงินค... 
 
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560... 
 
อ่านต่อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จัดจ้างซ่อมบำรุงอาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ , อาคาร...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ...  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโล...  
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 1 อัตรา...  
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจ...  
 
(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบ...  
 
อ่านต่อข่าวจัดซื๊อจัดจ้าง/สมัครงาน
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดเส้นและสีน้ำ" โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการว... 
 
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดศิลปกรรมในหัวข้อ อดส์ ศัตรูร้ายทำลายชาติพันธุ์ ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ชุด บาดแผลจากคำพูด ศิลปิน สุมาลี เอกชนนิยม... 
 
การแสดงภาพเขียนทิวทัศน์และศิลปะกับสภาพแวดล้อมนิทรรศการ... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพวาดทิวทัศน์ และ ศิลปะกับสภาพแวดล้อม โดยนักศึกษาสาขาวิชา... 
 
ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ... 
 
ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม โดย สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์... 
 
ภาพบรรยากาศ งานวัฒนธรรมใจเป็น ๑ ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย... 
 
อ่านต่อข่าวกิจกรรม/ประชุมสัมนา

SiteMap
 
 
 
 
new era hats