ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการนำรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งอื่น
28 กันยายน 2560    
กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats