(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างจัดสถานที่พัก เนื่องใพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิจร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายาและวังหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตุลาคม 2560    
กรุณาสมัครสมาชิกหรือเข้าระบบเพื่อตอบกระทู้
SiteMap
 
 
 
 
new era hats