ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าชม ท่านเป็นคนที่ 57 จึงมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานจำนวน 500 บาท
กรุณาทำการโอนเงินและเตรียมสลิปก่อนกรอกข้อมูล เนื่องจากต้องส่งสลิปการโอนเงินด้วย