Events Calendar

July 2020
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือ

#

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรีย

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการจัดการศึกษ

#

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะก

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะก

#

Media

Play />
10 Jul 2020

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

See all

Weblink