bannerinside_cdaat
  • วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.29 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับ ณ กระทรวงวัฒนธรรม

  • ประกาศผลการตัดสินรอบรองชนะเลิศ โครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ผลการตัดสินรอบรองชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์ไทย ผลการตัดสินรอบรองชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ผลการตัดสินรอบรองชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระนาดเอก ผลการตัดสินรอบรองชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว จะเข้ ผลการตัดสินรอบรองชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ขับร้องเพลงไทย

Weblink