Wednesday, 18 November 2020 07:00
ประกาศรับสมัคร แข่งขันจ้างเหมาบริการ ปี 2564
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ประกาศรับสมัคร แข่งขั
Tuesday, 10 November 2020 07:00
อบรม​เชิงปฏิบัติการ​การจัดทำแผนการจัดการเรียน​รู้เ
วิทยาลัยนาฏศิลปนรราชสีมา งานส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายวิ
Monday, 02 November 2020 07:00
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร
Tuesday, 10 November 2020 07:00
กิจกรรมการแสดงผลสัมฤทธิ์​รายวิชาปฏิบัติ​โท​ นาฏศิล
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้จัดการแสดงผลสัมฤทธิ์
14/11/63 ผู้อำนวยการ ทอดผ้าบังสุกุล​ณ วัดไทยสามัคค
14/1163 แข่ง North eastern winds festival competti
13/11/63 ทำบุญหาพักหญิง
11/11/63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเ
การไหว้เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
โครงการ อบรมแก่นักเรียน ภาควิชานาฏศิลป์ไทย 2561
การแสดงสร้างสรรค์ เสน่ห์มนตราลีลาป๊ะโทน
รำโทนโคราช
สายตรงผู้บริหาร 

Events Calendar

November 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Weblink