ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา

Weblink