ข่าวสำหรับนักศึกษา

  • สุดยอดการแสดงปี 2554 นาฏกรรมสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ คิด+สิปป์ ณ โรงละครวังหน้า ผลผลิตงานสร้างสรรค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สร้างความประทับใจ และกล่าวขวัญถึงมากที่สุดของประเทศไทย ในรายการ THAILAND GOT TALENT ทางทีวีสีช่อง 3 พร้อม 10 ชุดการแสดงสร้างสรรค์ และชุดชนะการประกวดระดับนานาชาติ พร้อมชุดนาฏกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม - นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 4 ภาค - บึงมัจฉา - กลอง - รอยอีสาน : โชว์ในงานแสดง 25th Golden Karagoz flok dance Competition Festival ณ ประเทศ ตุรกี - คิด+สิปป์ : การ

  • ขอเชิญขมนิทรรศการผลงาน จิตรกรรมของ เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์

  • ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพจิตรกรรมสีน้ำ ธันวาคม 2556 คนวาดภาพสีน้ำสมัครเล่น กลุ่มสีน้ำวังหน้าและกลุ่มสีน้ำทุ่งบางเขน จับมือกันจัดแสดงนิทรรศการภาพสีน้ำ “สีสันธันวา” เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชน และเชิญศิลปินสีน้ำระดับครู อาทิ อ.ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ อ.โกศล พิณกุล อ.สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ฯลฯ เข้าร่วมแสดงผลงาน และเชิญชวนผู้สนใจศิลปะสร้างเป็นงานอดิเรกเข้าร่วมชม และร่วมเรียนพื้นฐานการวาดรูปสีน้ำได้ทุกเสาร์และอาทิตย์ ร่วมชมงานนิทรรศการเริ่ม 12-22 ธันวาคม 2556 ณ หอศ

  • นายกมล สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสภา สบศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอพระราชทานทูลเกล้าฯถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องจาก สบศ. ตระหนักในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงงานด้านนาฏ ดุริยางคศิลป์ไว้อย่างหลากหลายมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี มีผลงานที่ทรงสร้างสรรค์ทั้งการแสดงนาฏศิลป์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งไทยและสากล การบรรเลงดนตรีและขับร้อง เป็นที่ประจัก

  • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีภารกิจในการรวบรวม จัดเก็บรักษา ซ่อมแซม และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่บันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อการค้นคว้าอ้างอิงถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลสำคัญ รวมถึงเหตุการณ์สำคัญของชาติ ที่ต้องสงวนรักษาให้คงคุณค่าอยู่ถาวรสำหรับให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าตลอดไป เอกสารจดหมายเหตุในความคุ้มครอง ดูแลของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีอยู่เป็นจำนวนมากและมีหลากหลายประเภท เช่น เอกสารลายลักษณ์ ภาพถ่าย ฟิล์

  • บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค ร่วมกับ มูลนิธิและโครงการในพระราชดำริกว่า 30 มูลนิธิ เชิญทุกท่านร่วม สุขใจกับการให้ อิ่มใจกับความรัก ในงาน “เทศกาลความรักและการให้ ครั้งที่ 2” “เทศกาลความรักและการให้ ครั้งที่ 2” 11-13 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ 10.00-18.00น. ที่ บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค เชิญร่วมเปิดงาน ด้วยธรรมเทศนาเรื่อง “ความรักและการให้”โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก จากวัดป่าสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ดำเนินรายการโดย คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ พบกับต้นไม้แห่งความรั

  • วัน: 18 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน สถานที่ : ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดนิทรรศการ : วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ประเทศฝรั่งเศสมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจาก Haute Couture (ศาสตร์แฟชั่นชั้นสูง) และแฟชั่นโชว์ สำหรับในประเทศไทยเอง ก็มีนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังมากมาย ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์กับการสื่อสารที่ทันสมัย แฟชั่นได้กลายเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกชื่นชอบหลงใหลร่วมกัน และส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์นี้ขึ้นก็คือ การถ่ายภาพแฟชั่น ซึ่งดูจะมีบทบาทมากกว่าโทรทัศน์เสียอีก ภาพถ่า

Weblink