bannerinside_cdasp

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภททั่วไป ม.1 / ม.4 ปีการศึกษา 2561

ลิ้งค์สำหรับดาวโหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

คลิ๊ก https://drive.google.com/open?id=15gOGuyay8LlM6-vEM2o5yhKiiy6VWsbv

กำหนดสอบคัดเลือก ประกาศผล พร้อมมอบตัว

ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ให้เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวมาพร้อมในวันสอบคัดเลือก ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งของนักเรียน และผู้ปกครอง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของนักเรียน และผู้ปกครอง
  3. ใบรับรองแพทย์
  4. รูปถ่าย 1 นิ้ว
  5. กรณีสมัครอยู่หอพักต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม
  6. ใช้หลักฐานของผู้ปกครองทุกท่านที่แจ้งเพิ่มเติมในใบมอบตัว (สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)
15 กุมภาพันธ์ 2561

เว็บลิงค์