bannerinside_cdasp

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561 (รอบ2)

ลิ้งค์สำหรับดาวโหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

เปิดรับเฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5ปี)

สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ทั้งแขนงวิชาดนตรีไทย และ คีตศิลป์ไทย

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

คลิ๊ก https://drive.google.com/drive/folders/10sTu7myP20fOkMpyQcPVVRC6PTiYynJl?usp=sharing

17 กุมภาพันธ์ 2561

เว็บลิงค์