ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี(ดนตรีไทย)จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เว็บลิงค์