• วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2 คลิ๊กรายละเอียดได้ที่นี่ ข้อมูลที่ติดตาม ติดตามได้ที่ Facebook  เพจ  “วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์”                                                     “ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์”

  • ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์   คลิ๊กที่นี่  ผู้ที่มีแถบเหลืองส่งหลักฐานตามประกาศของวิทยาลัย ผู้ที่ไม่มีรายชื่อติดต่อกลับด่วนทาง Facebook เพจ "วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์" สอบถามและติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ Facebook  เพจ "วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์"  และ  "ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์" รายละเอียดการสมัคร http://www.gg.gg/cdaks-61  

เว็บลิงค์