ประมวลภาพกิจกรรพิธีไหว้ครูสามัญประจำปีการศึกษา 2563

เว็บลิงค์