bannerinside_fda

ข่าวกิจกรรม

  •  เผยแพร่หนังสือ“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”   รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้จึงจัดพิมพ์หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยบันทึกพระราชประวัติ และ พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการะ และเผยแพร่พระเกียรติคุณอันล้ำเลิศให้ขจรขจาย แผ่ไพศาลไปทั่วโลก

  • คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำโดยคณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมแจกจ่ายขนมแก่ประชาช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดู่้ัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559

  •     เชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ “พัฒนศิลป์เกมส์” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา จ.นครปฐม     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัย ช่างศิลป ทุกแห่ง จัดโครงการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ครั้งที่ 2 “พัฒนศิลปเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬา เพื่อส

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดงาน 'มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี' ในระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 23.00 น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษากิจกรรมสำคัญแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันที่

เว็บลิงค์