ข่าวการศึกษา

  • ประกาศผลการเรียน 2/2560 ระดับ ม.1-2-4-5 อย่างไม่เป็นทางการ   คลิ๊กที่นี่  ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 2 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สอบคัดเลือก ในวัน พุธ  ที่  7  มีนาคม  2561  รายงานตัวที่อาคารวิทยบริการ เวลา 08.00 น. คลิ๊กรายชื่อที่นี่

  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  รอบที่ 1  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่ สอบ วัน เสาร์ ที่ 10  กุมภาพันธ์  2561 รายงานตัวเวลา 08.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่   มารายงานตัว วัน ศุกร์ ที่ 26  มกราคม  2561 ขั้นตอนและเอกสาร มีในประกาศ ให้อ่านละเอียด หากสงสัยสอบถามได้ในเพจ "ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์" "วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์"

  • วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2561 คลิ๊กที่นี่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  หน้า 29-32 และให้อ่านแนวปฏิบัติในหน้าสุดท้าย  43 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน (สายครู) สอบปฏิบัติ สัมภาษณ์)  16-17  ธันวาคม 2560  ณ อาคารวิทยบริการ รายงานตัวเพื่อรับการคัดเลือก เวลา 08.00 –08.45 น.  ณ  อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่   สมัครคลิ๊ก

เว็บลิงค์