กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 4 กรกฎาคม 2561
ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
ณ หอศิลปวัฒนธรรม

180816142756-119b.jpg

36609162_606926146349015_2849856550611189760_o.jpg

 

 

เว็บลิงค์