รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งลูกจ้าง อัตราเหมาจ่าย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งลูกจ้าง อัตราเหมาจ่าย

ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งลูกจ้างอัตราเหมาจ่าย

4.jpg

2.jpg

 

3.jpg

 


 

 

11.jpg12.jpg13.jpg

เว็บลิงค์