ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างอัตราเหมาจ่าย จำนวน ๓ อัตรา ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้บรรจุเป็นลูกจ้างอัตราเหมาจ่าย

 

ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างอัตราเหมาจ่าย

จำนวน ๓ อัตรา ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้บรรจุเป็นลูกจ้างอัตราเหมาจ่าย 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

https://drive.google.com/file/d/1uPQri17SXwV1PFN_yq2FPXySpYSg870L/view?usp=sharing

เว็บลิงค์