วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง อัตราเหมาจ่ายจำนวน ๖ ตำแหน่ง

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง

 

อัตราเหมาจ่ายจำนวน ๖  ตำแหน่ง

 

เอกสารการรับสมัคร . ดาวน์โหลดไฟลแนบ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:

เว็บลิงค์