สั่งพิมพ์หน้านี้

ขอเชิญร่วมงานไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

 

>> ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ <<

19 มิถุนายน 2562