รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร้าการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2

เว็บลิงค์