ประกาศ....รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการเลือกสรรพนักงานราชการสังกัด สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

เว็บลิงค์