ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันเวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ‏

เว็บลิงค์