ประกาศ...การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแห่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เว็บลิงค์