ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน ๕ อัตรา สังกัด สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เว็บลิงค์