(เผยแพร่ราคากลาง) จ้างซ่อมบำรุงเครื่องหรี่แสงไฟเวที และซ่อมระบบคอนโทรลไฟมูฟวิ่งเฮด

เว็บลิงค์