ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์