ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

เว็บลิงค์