(เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างติดตั้งระบบกระจายสัญญาณ พร้ออุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บลิงค์