(เผยแพร่้ราคากลางและราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บลิงค์