ประกาศยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง

เว็บลิงค์