เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิงจ้างทำครุภัณฑ์ชุดโขน-ละคร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

เว็บลิงค์