ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 4)

เว็บลิงค์