ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีอาคารสำนักงานและอาคารเรียนบริเวณพื้นที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เว็บลิงค์