ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

เว็บลิงค์