เผยแพร่ราคากลางและราคาอ้างอิงเช่าอุปกรณ์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บลิงค์