ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เว็บลิงค์