ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำแหน่ง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา

เว็บลิงค์