ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคคลภาครัฐ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์