ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์