ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

เว็บลิงค์