ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

เว็บลิงค์