ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4x9 เมตร พร้อมระเบบเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บลิงค์