ราคากลางเช่าอุปกรณ์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (แบบ บก.06)

เว็บลิงค์