อบรมศิลปะบุคคลทั่วไป คอร์สสีน้ำ 2556อบรมศิลปะบุคคลทั่วไป คอร์สสีน้ำ 2556
 การอบรมจัดโดยคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 ดำเนินงานจัดการอบรมสีน้ำโดยสาขาวิชาจิตรกรรม
 เริ่มสมัคร 1 ธันวาคม 2555 ถึง 5 มกราคม 2556

คอร์สสีน้ำ Watercolour painting course 
เรียน ณ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เริ่มสมัคร 1 ธันวาคม 2555 - 5 มกราคม 2556
 โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป สีน้ำ 
ระดับอายุ 9-14 ปี เปิดรับสมัครคอร์ส ราคา 1,500 บ.
เรียนวันเสาร์ 5 ครั้ง เริ่มเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 
และอายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดรับสมัครคอร์ส ราคา 3,500 บ.เรียนทุกวันเสาร์ 
เริ่มเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 จำนวน 8 ครั้ง 

ดาวโหลดใบสมัคร !!!

  ถ้าต้องการเป็นไฟล์เอกสารกรุณาแจ้งนะค่ะ...จะจัดส่งเอกสารการสมัครนี้
ในรูปแบบของไมโครซอฟท์เวิร์ด หรือจะให้จัดส่งทางช่องทาง e-mail ,
ไปรษณีย์สามารถ แจ้งบอกได้ ที่
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
">เมลล์ติดต่อประสานThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          การอบรมจัดโดยคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินงานจัดการอบรมสีน้ำ
โดยสาขาวิชาจิตรกรรม เริ่มสมัคร 1 ธันวาคม 2555 ถึง 5 มกราคม 2556
 มีการเรียน 2 คอร์ส ระดับอายุ 9-14 ปี และระดับอายุ 15 ปีขึ้นไป 
รายละเอียดการรับสมัครโปรดติดตามได้ทาง  www.bpi.ac.th
 หรือhttp://www.facebook.com/sutthasinee.suwuttho    

23 ธันวาคม 2555

เว็บลิงค์