รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เรื่อง รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

 

หมายเหตุ     กรุณาตรวจสอบรายชื่อของบัณฑิตตามประกาศรายชื่อฉบับนี้
                หากชื่อ-นามสกุล สะกดผิด กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
                ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 โทร 02-482-2176-78 ต่อ 346

2 กรกฎาคม 2561

เว็บลิงค์